Положение о школьных предметных олимпиадах.

http://shaburnovo.ucoz.ru/polozhenie_o_shkolnykh_olimpiadakh.pdf

 

График проведения школьных предметных олимпиад.

http://shaburnovo.ucoz.ru/obrazovanie/grafik_17.pdf

http://shaburnovo.ucoz.ru/grafik_provedenija_shkolnykh_predmetnykh_olimpiad_.pdf

 

 

Аналитический отчёт 2016-2017 уч.г.

http://shaburnovo.ucoz.ru/obrazovanie/otchet_2016-2017g..pdf

 

Отчёт о проведении школьных предметных олимпиад.

http://shaburnovo.ucoz.ru/itogi_shkolnogo_ehtapa_olimpiady_v_2016-2017uch.g-.xlsx